Grevens Fejde

Grevens Fejde var en borgerkrig som hærgede Danmark i 1534-1536 og fremkaldte reformationen. Grevens Fejde har navn efter den protestantiske Grev Christoffer af Oldenburg, der støttede den i 1523 afsatte Christian 2., der var katolik. Efter Fredrik 1.s død i 1533 proklamerede den jyske adel dennes søn, den daværende Hertug Christian af Gottorp, som konge under navnet Christian 3. Grev Christoffer organiserede imidlertid et oprør mod den nye konge med krav om Christian 2.s løsladelse. Støttet af Lübeck og oldenburgske og mecklenburgske tropper rejste dele af den sjællandske og skånske adel sig sammen med blandt andet København og Malmö. Det kom til egentlige kamphandlinger i 1534, hvor en kaprekaptajn, der tidligere havde været i Christian 2.s tjeneste, Skipper Clement, på Grev Christoffers foranledning rejste bønderne i Vendsyssel og Nørrejylland mod adelen. Hovedbasen for oprøret blev Aalborg. Et stort antal herregårde blev afbrændt i det nordlige- og vestlige Jylland. En adelshær under anførsel af Niels Brock og Holger Rosenkrantz led nederlag i slaget ved Svenstrup 15. oktober. Christian 3. aftvang imidlertid en fred med Lübeck, hvorved store troppestyrker kunne frigøres til indsats mod oprørerene. Under ledelse af Johan Rantzau forfulgte de kongelige tropper bønderne helt til Ålborg, hvor disse under ledelse af Skipper Clement havde forskanset sig bag byens volde. Den 18. december løb Rantzaus styrker storm mod byen, der faldt. Mindst 2.000 mennesker menes at have mistet livet under stormen og de efterfølgende dages plyndringer. Skipper Clement selv undslap hårdt såret, men blev nogle dage genkendt af en bonde i Storvorde øst for Ålborg og udleveret til Rantzau. Skipper Clement blev senere dømt til døden ved rettertinget i Viborg og henrettet 1536. Efterspillet efter bondeoprøret kostede deltagerne dyrt. Mange måtte købe livet med store bøder både til kongen og adelen. Efter sejren ved Aalborg overførte Rantzau sine tropper til Fyn, og 11. juni 1535 stod slaget ved Øksnebjerg, hvor resterne af Grev Christoffers hær blev afgørende slået. Både København og Malmø holdt dog stand til 1536, hvor de måtte kapitulere efter flere måneders belejring.

Danske encyklopædi.

Look at other dictionaries:

  • Hermed var Grevens Fejde forbi. — Nogle slag under grevens fejde: 10 Slaget ved Svenstrup 15. oktober 1534 Stormen på Aalborg 18. december 1534 Slaget ved Øksnebjerg 1535 …   Danske encyklopædi

  • Count's Feud — (1534–36) Part of Protestant Reformation Date 1534–36 Location Denmark Result Vict …   Wikipedia

  • Slaget ved Svenstrup — mellem oprørske bønder, der under Skipper Clements ledelse kæmpede for grev Christoffer af Oldenburgs og og den Lübske borgmester Wullenwebers planer om genindsættelse af Christian 2. og de adelige styrker samlet af Mogens Gøye og lensmanden på… …   Danske encyklopædi

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • "ГРАФСКАЯ РАСПРЯ" — (дат. Grevens Fejde) междоусобная борьба за дат. престоле 1534 36, к раяпереплелась с охватившим Данию в 30 х гг. нар. движением и осложнилась вмешательством Любека. После смерти дат. короля ставленника аристократии Фредерика I (1533), власть в… …   Советская историческая энциклопедия

  • Графская распря — У этого термина существуют и другие значения, см. Графская война. «Графская распря», Графская война (дат. Grevens Fejde)  междоусобная война за престол Дании в 1534 1536 годах, которая переплелась с охватившим Данию в 1530 х годах… …   Википедия

  • History of Denmark — This article is part of a series on Scandinavia Geography Mountains Peninsula Viking Age Old Norse Viking Thing (assembl …   Wikipedia

  • Denmark — This article is about the country. For other uses, see Denmark (disambiguation). Denmark Danmark …   Wikipedia

  • Christian III of Denmark — Christian III King of Denmark Reign 1534–1559 Coronation 12 August 1537, Copenhagen Predecessor …   Wikipedia

  • Frederick I of Denmark — Infobox Norwegian Royalty|monarch name = Frederick I title = King of Denmark and Norway, the Wends and the Goths, Duke of Schleswig, Holstein, Stormarn and Dithmarschen, Count of Oldenburg and Delmenhorst [… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.